Welcome to ERE

Bulevardi Gjergj Fishta Nr 10
Tirane, Albania
Tel&Fax: +355 4 225 8112
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

TARIFAT

Metodologjite e llogaritjes se tarifave dhe Sistemi Unifrom i Llogarive

LICENSAT

Rregullat per Procedurat, udhezime, formulare dhe licensa te leshuara

TREGU I ENERGJISE

Modeli Shqiptar i Tregut te Energjises. Rregulla, udhezues metodike etj.

LEGJISLACION

Legjislacioni shqiptar, primar dhe sekondar per energjine sipas sektoreve

SHERBIME KONSUMATORI

ERE trajton te gjitha ankesat e konsumatoreve dhe mbron interesat e tyre

Foto Galeri