Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 27.01.2023 “TPLANI HC” shpk