Actual Tariffs

Latest

Mbi treguesit per kriteret standarte te cilesise së furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit te shpërndarjes së energjisë elektrike per vitin 2021

13-09-2021 Konsultime

Mbi treguesit per kriteret standarte te cilesise së furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit te shpërndarjes së energjisë elektrike per vitin 2021

Lexo më shumë

Sherbime Konsumatori

10-09-2021 Dokumente

Rregullorja Standarde e Trajtimit te Ankesave

Lexo më shumë

Licenses

09-09-2021 Documents

Procedures for license removal

Lexo më shumë

Other Acts on the Market

09-09-2021 Documents

Regulation on allocation of Interconnection capacitites Rules for faciliation of entrance in the net for new plants Regulation on criteria for granting and revoking the status of eligible customers Standard Contract WPS -...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: