Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 03.03.2023 “Erseka Solar Park 1“ shpk