OST-Kerkese ne lidhje me intervalin kohor 1 ore ne operimin e proceseve te tregut balancues, dhe nominimeve te transaksioneve tregtare