What is ERE

The Mission of the Albanian Energy Regulator Authority (ERE)

ERE is a public legal entity, independent from the energy industry interest and from government institutions. ERE is established on 1995 and actually operates based on Law no. 43/2015, of 30.04.2015 “For power sector” and Law no.102/2015 "For natural gas sector".

The Mission of Albanian Energy Regulator Authority (ERE) is:

  • To ensure a sustainable and secure electricity supply of the customers by establishing an operational and competitive electricity market, taking into account the customers interest, electricity of supply quality and the requests to protect the environment.
  • To regulate the generation, transmission, distribution, and electricity supply activities, which sets the rules concerning:

a) the opening, organization, and operation of a competitive electricity market;

b) the participation in the electricity market;

c) issuing the authorizations and licenses in the power sector;

ç) regulating the activities in the power sector, customers protection, security of supply, and establishing competitive structures of the electricity market;

d) integration of the Albanian market with the regional and European electricity market.

Latest

Njoftime per Mbledhje Bordi 2022

13-01-2022 Njoftime per Mbledhje Bordi

Njoftim per Mbledje Bordi date 26.01.2022 Njoftim per Mbledje Bordi date 21.01.2022Njoftim per Mbledje Bordi date 17.01.2022Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Mbledhje Bordi 2022

13-01-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje bordi date 26.01.2022Mbledhje Bordi date 21.01.2022Mbledhje Bordi date 17.01.2022Mbledhje Bordi date 13.01.2022    

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: