By-laws for the consumer

-THE STANDARDS FOR HANDLING THE ELECTRICITY AND NATURAL GAS COMPLAINTS FROM THE LICENSEES IN THE SUPPLY ACTIVITY

-REGULATION FOR HANDLING THE COMPLAINTS SUBMITTED BY THE CUSTOMERS AND SETTLING THE DISPUTES BETWEEN THE LICENSEE, ON POWER AND NATURAL GAS SECTORS

-REGULATION ON THE QUALITY OF SUPPLY AND NETWORK SECURITY PERFORMANCE IN THE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM

-REGULATION ON THE STANDARD CRITERIA OF THE SUPPLY QUALITY SERVICE AND THE SECURITY PERFORMANCE OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION GRID

-REGULATION ON NEW CONNECTIONS IN THE DISTRIBUTION SYSTEM

-REGULATION OF THE PROCEDURES OF NEW CONNECTIONS AND THE MODIFICATION OF THE EXISTING ONES IN THE TRANSMISSION SYSTEM

-REGULATION ON SPECIFIC CONDITIONS FOR THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY FOR VULNERABLE CUSTOMERS

-THE GENERAL CONDITIONS OF THE UNIVERSAL SERVICE CONTRACT FOR THE SUPPLY WITH ELECTRICITY OF THE END USE CUSTOMERS

-REGULATION ON SECONDARY SOURCES OF ELECTRICITY

-REGULATION ON THE GENERAL CONDITIONS OF THE ELECTRICITY SUPPLY SERVICE FOR THE END USE CUSTOMERS THE GENERAL CONDITIONS OF THE UNIVERSAL SERVICE CONTRACT FOR THE SUPPLY WITH ELECTRICITY OF THE END USE CUSTOMERS

-THE GENERAL CONDITIONS OF THE UNIVERSAL SERVICE CONTRACT FOR THE SUPPLY WITH ELECTRICITY OF THE END USE CUSTOMERS

-THE METERING PLAN FOR THE UNIVERSAL SERVICE SUPPLIER “TO MEET THE RIGHTS OF THE ELECTRICITY SUPPLY CUSTOMERS”

-REGULATION ON NEW CONNECTIONS IN THE DISTRIBUTION SYSTEM

--New Connection Agreement

-Tariffs for the New Connections

-REGULATION ON SWITCHING THE ELECTRICITY SUPPLIER

-REGULATION AND METHODOLOGY FOR CALCULATING AND SETTING THE ECONOMIC DAMAGE CAUSED FROM THE ILLEGAL INTERVENTIONS ON THE ELECTRICITY METERING SYSTEM

-RULES ON SWITCHING THE SUPPLIER IN THE NATURAL GAS SECTOR

-REGULATION ON DEFINING THE STANDARDS AND MINIMUM CRITERIA OF THE QUALITY OF SERVICE AND SUPPLY IN NATURAL GAS SECTOR

-RULES FOR THE SUPPLY SERVICE CONDITIONS FROM THE SUPPLIER OF LAST RESORT AND THE CONTRACTUAL CONDITIONS OF SUPPLY

-GENERAL CONDITIONS OF THE STANDARD CONTRACT FOR NATURAL GAS SUPPLY FOR THE END USE CUSTOMERS THAT BENEFIT FROM PUBLIC SERVICE SUPPLY

-THE STANDARDS FOR HANDLING THE ELECTRICITY AND NATURAL GAS COMPLAINTS FROM THE LICENSEES IN THE SUPPLY ACTIVITY

-METHODOLOGY OF REFERING VALUES IF THE METERING DATA ARE TEMPORARILY UNAVAILABLE AND INACCESSIBLE


Latest

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Lexo më shumë

Njoftime per Mbledhje Bordi 2022

13-01-2022 Njoftime per Mbledhje Bordi

Njoftim per Mbledje Bordi date 21.01.2022Njoftim per Mbledje Bordi date 17.01.2022Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Mbledhje Bordi 2022

13-01-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 17.01.2022Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: