Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 15.03.2023 “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” sha