Njoftim për trasnferim të pjesshëm licence dhe modifikim licence, në mbledhjen e bordit të datës 09.05.2023