Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 29.05.2023 “SOLE 24 DOOEL Shkup–Dega në Shqipëri”