Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 16.08.2023 “Joint Venture 2B 1979 dhe 2T”