Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.03.2023 “GEN-I Tirana” sh.p.k.