Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 16.01.2023 “ReNRGY Trading Group”