Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 23.01.2023 “G.S.K” shpk