Mbledhje Bordi 2021


Mbledhje Bordi date 21.12.2021

Mbledhje Bordi date 13.12.2021

Mbledhje Bordi date 02.12.2021

Mbledhje Bordi date 26.11.2021

Mbledhje Bordi date 19.11.2021

Mbledhje Bordi date 15.11.2021

Mbledhje Bordi date 09.11.2021 

Mbledhje Bordi date 27.10.2021

Mbledhje Bordi date 15.10.2021

Mbledhje Bordi date 08.10.2021

Mbledhje Bordi date 04.10.2021

Mbledhje Bordi date 01.10.2021

Mbledhje Bordi date 22.09.2021 

Mbledhje Bordi date 10.09.2021

Mbledhje Bordi date 01.09.2021

Mbledhje Bordi date 23.08.2021

Mbledhje Bordi date 16.08.2021

Mbledhje Bordi date 05.08.2021

Mbledhje Bordi date 27.07.2021

Mbledhje Bordi date 12.07.2021

Mbledhje Bordi date 02.07.2021


Mbledhje Bordi date 30.06.2021

Mbledhje Bordi date 29.06.2021 

Mbledhje Bordi date 24.06.2021

Mbledhje Bordi date 16.06.2021

Mbledhje Bordi date 15.06.2021

Mbledhje Bordi date 07.06.2021

Mbledhje Bordi date 03.06.2021

Mbledhje Bordi date 27.05.2021

Mbledhje Bordi date 17.05.2021

Mbledhje Bordi date 11.05.2021

Mbledhje Bordi date 04.05.2021

Mbledhje Bordi date 30.04.2021

Mbledhje Bordi date 22.04.2021

Mbledhje Bordi date 16.04.2021


Mbledhje Bordi date 07.04.2021

Mbledhje Bordi date 06.04.2021

Mbledhje Bordi date 31.03.2021

Mbledhje Bordi date 30.03.2021

Mbledhje Bordi date 23.03.2021

Mbledhje Bordi date 19.03.2021

Mbledhje Bordi date 12.03.2021

Mbledhje Bordi date 04.03.2021

Mbledhje Bordi date 01.03.2021

Mbledhje Bordi date 22.02.2021

Mbledhje Bordi date 17.02.2021

Mbledhje Bordi date 11.02.2021

Mbledhje Bordi date 04.02.2021

Mbledhje Bordi date 29.01.2021

Mbledhje Bordi date 25.01.2021

Mbledhje Bordi date 20.01.2021

Mbledhje Bordi date 15.01.2021

Mbledhje Bordi date 11.01.2021

Të fundit

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

19-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese