Gjeni furnizuesin tuaj në treg të lirë!

        NJOFTIM PËR KLIENTËT FUNDORË QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR DALJEN NË TREGUN E LIBERALIZUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

Të gjithë klientët fundorë që janë njoftuar se plotësojnë kushtet teknike për daljen në treg të liberalizuar nga data 1 Janar 2022, kanë të drejtë të zgjedhin lirisht të furnizohen nga një prej të licencuarve nga ERE në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike si më poshtë:

 

 1. “GEN-I TIRANA” SH.P.K - Adresa : Ish-Noli Busines Center, Rruga “Ismail Qemali”, nr.27, Tiranë , E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 0682045790
 2. "GSA”SH.P.K - Adresa :Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga “Ibrahim Rugova”, Pallati nr. 64, Tiranë, E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel: 0692025491
 3. "KURUM INTERNATIONAL" SH.A - Adresa : Tirane, Njesia Admin. Nr. 5, Rr. Ibrahim Rugova, Pallati nr. 14 KT, Green Park, Ap nr. 39, Kati 6, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefon: +35554256500
 4. "AYEN ENERGY TRADING" SH.A- Adresa : Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga “Papa Gjon Pali i II-të”, ABA Business Center, Kati 6, Nr. 607, Tiranë, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., tel: 0695429321 / 0676092592
 5. "DEVOLL HYDROPOWER" SH.P.K - Adresa : Rruga “Papa Gjon Pali II-të”, ABA Business Center, Zyra Nr. 1204, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 0692090090
 6. "LENGARICA & ENERGY" SH.P.K - Adresa : Njësia Bashkiake nr.2, Rruga" Jul Variboba", Vila nr.10, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.,Telefon: 44500765/ 0686071053
 7. “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K - Adresa : Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Abdi Toptani'', Torre Drin, Ap. 61, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 0692034795
 8. “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A - Adresa : (FTL sh.a) Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. I, Kati IV, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 0695617847
 9. “ENER TRADE” SH.P.K -Adresa :Rruga e Elbasanit, Objekti Park Gate, Kati i I-rë, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 0682061066
 10. “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K - Rruga “Dervish Hima”, Nr. 1, Kati 1, Tiranë, Telefon: 045600008
 11. "KESH" SH.A –Adresa :Viktor Eftimiu Tiranë, 1010, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 2222065
 12. “EZ-5 ENERGY” SH.P.K – Adresa: Lagjja 14, Ura Dajlanit, Autostrada Durrës - Tiranë, Km. 1, Zona Kadastrale 8515, Nr i Pasurise 8/2572 Durrës, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 0676027641
 13. "AYEN AS ENERGJI" SH.A - Adresa : BLV.DESHMORET E KOMBIT, QENDRA E BIZNESIT TWIN TOWERS, KLL 2, KATI 10, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 0674003686
 14. "DRAGOBIA ENERGY" SH.P.K - Adresa :Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga “Papa Gjon Pali II”, Ndërtesë Nr. 12, ABA Business Center, Kati i 7, Kodi Postar 1010, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Tel: 042248313
 15. "ALBESP TRADING & CONSULTING" SH.P.K - Adresa: Njesia bashkiake nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Hyrja 1, Ap. 10, zona kadastrale 8270, pasuria nr. 5/325+1-10, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefon: 0682031301
 16. "NOA ENERGY TRADE" SH.P.K- Adresa : Rr. Nikolla Tupe, Nr. 3, 1001 Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefon: 044500378 / 0696533504 / 0692055101 / 042257661
 17. “NATYRE ENERGY” SH.P.K - Adresa: Rruga Prush Vaqarr, Tirana, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefon: 0672071032
 18. “G.S.K” SH.P.K - Adresa: Lagja 14, Ura e Dajlanit, Durrës, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefon: 0698001240
 19. “PROINFINIT CONSULTING” SH.P.K Adresa: Kompleksi Kika 2,Kati 1,1C/8, Tiranë, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefon: 0696033327 / 0682153092
 20. "ENERGY24" SH.P.K- Adresa: Rr. Barigada 8, Pallati LID, Kati 6, Tiranë, E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefon: 0694050022