Vende Vakante

 

Shpallje fituesi te tre aplikanteve te kualifikuar ne pozicioniet Shef Sektori 287-1

Shpallje fituesi i aplikantit te kualifikuar ne pozicionin Drejtor i Drejtorise se Tarifave dhe Cmimeve 172-2

Njoftim per vijimin e fazes se dyte te Konkurimit per pozicionin Pergjegjes Sektori 380/1

Shpallja e konkurueseve te kualifikuar per pozicionin Pergjegjes Sektori

Njoftim per shpalljen e kandidatit fitues per proceduren e konkurimit per pranimin nga jashte sherbimit civil ne kategorine e mesme drejtues per pozicionin: "Drejtor ne Drejtorine e Gazit" 112-2

Njoftim fituesi per pranim ne sherbimin civil 183-2

Njoftim per shpalljen e kandidatit fitues per proceduren e konkurimit 

Njoftim per shpallje për lëvizje paralele ngritje në detyrë pranim nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Njoftim Fituesi

Njoftim mbi konkurimin per procedurën e ngritjes ne detyre në kategorine e mesme drejtuese shkrese 1039/2

Njoftim mbi konkurimin per procedurën e ngritjes ne detyre në kategorine e mesme drejtuese  shkrese 1026/5

Njoftim mbi Konkurimin per Ngritjen ne Detyre ne Kategorine e Mesme Drejtuese shkrese 1026/2

Në vijim të :

Njoftim mbi Konkurimin për Procedurën e Levizjes Paralele në Kategorinë e Mesme Drejtues shkrese 1039/1

Shpallje vende të lira pune

Kërkesë për publikim "Shpallje për Nënpunës Civil,Lëvizje Paralele dhe për Ngritjen në Detyrë" shkrese 1026

Shpallje Vende vakande per pozicionin Shefa Sektoresh

Njoftim mbi Konkurimin "Shpallje për Nënpunës Civil,Lëvizje Paralele dhe për Ngritjen në Detyrë" shkrese 1026/1