Njoftime per Mbledhje Bordi 2019

 
Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.12.2019
 
Njoftim per Mbledhje Bordi date 25.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.09.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.09.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.09.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.08.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.08.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.08.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.07.2019

Mbledhja e Bordit e datës 22.07.2019 në orën 10:00, Do të shtyhet për në orën 11:00

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.07.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.07.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 01.07.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.05.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.05.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.03.2019


Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.02.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.02.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.01.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.01.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.01.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.01.2019
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese