Auction Rules for Capacity Allocation in SEE CAO

 
 Me qëllim thjeshtëzimin e tregut të energjisë elektrike në rajonin e Europës Juglindore, OST përkatëse të këtyre vendeve vendosën të krijonin një zyre të Koordinimit të Ankandeve. Në vijim të procesit të vënies në funksion të Zyrës së Koordinuar të Ankandeve për Europën Juglindore më qendër në Mal të Zi, Podgoricë, janë përgatitur Rregullat e Anakandit të kësaj Zyre. Këto rregulla do hyjnë në fuqi në vitin 2014 dhe do jenë detyruese për gjithë pjesmarrësit e ankandeve. Këto rregulla janë në procesin e konsultimeve dhe si e tillë cdo person I interesuar mund të njihet me këto rregulla (materiali bashkelidhur) dhe të dërgojë komentet pranë zyrave të ERE, apo në adresën e email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., para datës 10.11.2013.

Auction Rules for Capacity Allocation in SEE CAO
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese