Ministrat e Energjisë të rajonit Euro – Mesdhetar njoftuan bashkëpunimin e përforcuar për të sjellë energji të qëndrueshme.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese