Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 02.05.2024 “GreeNNat Solar Park Ballsh” sh.p.k.