Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 09.05.2024 "H.K HEC Grabova 2" sh.p.k.