Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 12.04.2024 “5GX ENERGY” sh.p.k dhe “FU-GEN” sh.p.k