Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 27.03.2024 “PROTERGIA ENERGY ALBANIA” sh.p.k dhe “ENSCO Trading (Albania)” sh.a.