Njoftim për aplikim për rinovim licence në Mbledhjen e Bordit të datës 27.05.2024 "GSA" sh.p.k.