Njoftim për klientët fundorë që jane njoftuar se plotësojnë kushtet për daljen në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike!