Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Vendos adresën e postës elektronike të llogarisë tënde. Një kod verifikimi do t'ju dërgohet. Pasi të keni marrë kodin, do të jeni në gjendje të zgjidhni një fjalëkalim të ri për llogarinë tuaj.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese