Njoftim per shtyp 25.06.2010

ERE e konsideron te pavertete deklaraten e nje te perditeshme me titull  “Energjia, tjeter rritje cmimi ne 2011-n”.

 ERE spjegon se cmimet e energjise elektrike ne perputhje me metodologjite perkatese te llogaritjes se tyre jane funksion i shume faktoreve, ndermjet te cilave mund te permendim sasine e prodhimit ne vend te energjise elektrike, sasine e eksportit dhe cmimet e eksportit, sasine e importit dhe cmimet e importit, niveli i humbjeve te energjise elektrike, shkalla e eficiences ne prodhimin e energjise elektrike, niveli i investimeve, detyrimi ligjor i OSSH per zvogelimin e nivelit te humbjeve per cdo vit sipas nje programi te caktuar etj.

 Ne kete kontekst viti 2010 perfaqson nje prodhim rekord te energjise elektrike ne vend, deri tani prodhimi arrin ne 4.4 miliard kWh, nje eksport rreth 1.7 miliard kWh dhe nje rezerve hidroenergjetike ne kaskaden e lumit Drin prej rreth 1.4 miliard kWh. Keta tregues jane treguesit me te mire historik te situates energjetike ne vend qe garantojne nje furnizim pa nderprerje gjate gjithe vitit me energji elektrike dhe me eficience te larte ne prodhim.

 Nga ana tjeter, ne zbatim te detyrimit ligjor te shprehur ne “Deklaraten Rregullatore”, OSSH-se ne vitin 2011, do ti njihet per llogaritjen e cmimeve nje nivel humbjesh te energjise elektrike 8% me i ulet se ai i deklaruar nga ERE me vendimin Nr.46, date 14.06.2010.

 Te gjith keta faktore qe ndikojne mbi cmimin e energjise elektrike nuk e perligjin ne asnje menyre kete deklarate hipotetike te kesaj te perditeshmeje e cila pa u thelluar ne argumente krijon dizinformim shqetesues per mbare opinionin publik.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese