Njoftim per shtyp 06.09.2010

Enti Rregullator i Energjise, si i vetmi autoritet ligjor ne Republiken e Shqiperise per vendosjen e cmimeve dhe tarifave te energjise elektrike, per te gjithe klientet tarifore, ndjen detyrimin te cilesoje  si te paverteta dhe spekulative disa deklarata mediatike nga subjekte te caktuara se ne vitin 2011 cmimet e energjise elektrike do te rriten.

 Deklarata te tilla keqdashese, dizinformojne opinionin publik, ne nje nga sektoret me ndjeshmerine me te larte shoqerore, ate te cmimeve te energjise elektrike.

 ERE, si i vetmi institucion vendimmarres per cmimet dhe tarifat e energjise elektrike, asnjehere nuk ka deklaruar se gjate vitit 2011 do te kete rritje te cmimeve te energjise elektrike.

 ERE si nje institucion i pavarur e siguron konsumatorin se do te vleresoje me objektivitet, me transparence dhe me profesionalizem te larte cdo aplikim per cmime dhe tarifa duke mbrojtur me konseguence konsumatorin nga cdo abuzim qe mund te synohet nga pozicioni monopol i furnizimit me energji elektrike.

 Me kete rast i bejme thirrje cdo subjekti dhe institucioni mediatik qe te mos e shperdorojne lirine e te shprehurit publik duke perhapur te paverteta te cilat dizinformojne dhe trondisin ndjeshmerine publike.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese