Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapacitetit ne SEE CAO

 
Me qëllim rritjen e transparencës të tregut së energjisë elektrike në rajonin e Europës Juglindore, OST përkatëse të këtyre vendeve vendosën të krijonin një zyre të Koordinimit të Ankandeve. Në vijim të procesit të vënies në funksion të Zyrës së Koordinuar të Ankandeve për Europën Juglindore SEE CAO,më qendër në Mal të Zi, Podgoricë, është përgatitur Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapacitetit ne SEE CAO. Këto rregulla do hyjnë në fuqi së shpejti dhe do jenë detyruese për gjithë Pjesmarrësit e Tregut të Energjisë Elektrike që do të marrin pjesë në Ankandet e Alokimit të Kapaciteteve.
Këto rregulla janë në procesin e konsultimeve dhe si e tillë cdo person i interesuar mund të njihet me këto rregulla dhe të dërgojë komentet pranë zyrave të ERE, apo në adresën e email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., para datës 03.11.2014. Bashkelidhur gjeni rregulloren. Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapacitetit ne SEE CAO
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese